Primăria Găeşti: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII FEBRUARIE

                               Se convoaca  in sedinta  ordinara    Consiliul  Local   Gaesti  – care  se va desfasura in data de  27.02.2018 , ora 17  la sediul Consiliului Local Gaesti .

      Anexa la Dispozitia nr. 134/19.02.2018

                                                                        ORDINEA DE  ZI:

   1) –  Proiect de  hotãrâre privind aprobarea  raportul  de activitate pe anul 2017 şi al  programului de activitate pentru anul 2018, cat si al consiliului  stiintific al bibliotecii ,, Aurel  Iordache ,, Gaesti- initiator  primar   Jr. Gheorghe Grigore  ;

     2)   – Proiect  de   hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de  Organizare si Functionare al  Bibliotecii  ,,Aurel Iordache   ,, – initiator  primar   Jr. Gheorghe Grigore  ;

3-  Proiect de hotãrâre privind aprobarea  transformarii postului  vacant de  referent  studii  medii  intr-un post de  conducere  de  sef  birou in cadrul  Casei de  Cultura ,, Dumitru Stanciu  ,, – initiator  primar   Gheorghe Grigore  ;

4-  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018- initiator  primar   Gheorghe Grigore  ;

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 

Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita ,

Avand in vedere :

– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;

– raportul  Serviciului Buget Conttabilitate  Impozite si taxe locale si Informatica  ;

 – avizul comisiei Juridice  si al Comisiei pentru Buget Finante  din cadrul Consiliului Local Gaesti

In conformitate cu :

–    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;

–           Adresa nr.1362/09.01.2018  Directiei de Finante Dambovita prin care au fost repartizate sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale.

–           Hotararea nr.38/25.01.2018  de la Consiliul Judetean Dambovita prin care se repartizeaza  conform anexei 1 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 si anexa 2 cu repartizrea sumelor defalcate din TVA  pentru echilibrare in perioada 2019-2021  ;

–           Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulteriaoare ;

    În temeiul :

 – art.45 , alin. 2 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

                                                                                 HOTARASTE   :

 ART.1-  Se  aproba bugetul local pe anul 2018 la partea de venituri in suma de 24.913 mii lei conform anexei nr. 1 ;

ART.2  Bugetul local pe anul 2018 la partea de cheltuieli pe cele doua sectiuni : de functionare in suma de 21.713  mii lei si de dezvoltare in suma de 4.217  mii lei conform Anexei nr 2 ;

ART.3  Bugetul  institutiilor publice si a  activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 la venituri  in suma de 15.986 mii lei conform anexei nr.3;

 ART.4  – Bugetul  institutiilor publice si a  activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii   cheltuieli sectiunea de functionare  in suma de 17.094 mii lei si sectiunea de dezvoltare in suma de 122 mii lei conform anexei nr.4;

ART.5  Anexa nr.5- Lista lucrarilor de investitii  finantate din bugetul local  si din venituri proprii in suma de 4.217  mii lei  conform anexei nr.5 :

 

 

 

 

 

 

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

Caz uluitor în Găeşti! COPIL DE 12 ANI, VÂNDUT CA SCLAV DE PROPRIUL TATĂ! Autoritățile au intrat în alertă maximă!

  Se întâmplă în Găeşti, în anul de grație 2019! Un băiețel de 12 ani, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *