in

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN 17 APRILIE

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (3) lit.b) și alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, miercuri, 17.04.2024, orele 1700consilierii locali sunt convocați în ședință  extraordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a rectificării programului de investiții pe anul 2024

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

  • Anexe;
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
  • Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 și aprobarea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate  prin norme

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

  • Anexe;
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
  • Raportul de specialitate întocmit de compartimentul juridic, stare civilă și agricol.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea costului mediu lunar pentru serviciile sociale și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de suținătorii legali ai acestora din cadrul Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a, satul Pătroaia Deal, din comuna Crângurile, pentru anul 2024

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de Șef Centru de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a, Pătroaia Deal.

.Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile, prin înmânare directă de către viceprimarul comunei Crângurile, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 16.04.2024, orele 16,00.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

Comments

Lasă un răspuns