in ,

PRIMĂRIA PETREȘTI: A fost elaborat proiectul privind  aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  „Management integrat al deseurilor în judeţul Dâmboviţa”,  pentru anul 2024

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind  aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  „Management integrat al deseurilor în judeţul Dâmboviţa”,  pentru anul 2024.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul primăriei comunei Petresti, Registratura, până la data de 04.12.2023  sau se vor comunica prin  e-mail, la adresa: primariapetresti @primariapetresti.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Petresti www.primariapetresti.ro şi la avizierul din primărie.

Primar,

Ing. Andrei Lucian Daniel

 

Comments

Lasă un răspuns