in

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PE 27 SEPTEMBRIE! Vezi ce proiecte dezbat aleșii!

Potrivit prevederilor art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, miercuri, 27.09.2023, orele 830 sunteți convocați în ședință  ordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Crângurile, județul Dâmbovița pentru perioada 2021 – 2027;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice, investiții și proiecte;
 • Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare sisteme de colectare şi evacuare ape pluviale pe DS434, sat Crângurile de Sus, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa”;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexe;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice, investiții și proiecte;
 • Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003..

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice, investiții și proiecte;
 • Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 și a virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare pe anul 2023;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexe;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunilor iulie și august 2023;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale în anul de învățământ  2023-2024;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane.

7. Diverse.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice (WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 26.09.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

 

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

Comments

Lasă un răspuns