in ,

PRIMĂRIA PETREȘTI: A fost elaborat proiectul  privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor  ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a

fost elaborat proiectul  privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor  ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul primăriei comunei Petresti, Registratura, până la data de 29.09.2023  sau se vor comunica prin  e-mail, la adresa: primariapetresti @primariapetresti.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Petresti www.primariapetresti.ro şi la avizierul din primărie.

 

 

 

Primar,

Ing. Andrei Lucian Daniel

Comments

Lasă un răspuns

Ce părere ai despre articol?

14 voturi
Upvote Downvote