in

PRIMĂRIA GĂEȘTI: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII NOIEMBRIE

ART. 1  Potrivit prevederile art.133  alin.( 1 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ, consilierii locali   sunt convocati in  sedinta ORDINARA    in data  de  29.11.2022, ora 7,30  la sediul Consiliului Local  Gaesti .

ART.2

Ordinea de  zi  a sedintei  este urmatoarea :

1) -proiect  de hotărâre privind  aprobarea raportului de  evaluare  intocmit pentru  constructiile si terenul aferente   Scolii Generale   nr.2 – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

2 )   -proiect  de hotărâre privind   prelungirea unui  contract de  concesiune   – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

3 ) – proiect  de hotărâre privind   acceptarea  ofertei de  donatie  a unui teren aflat in proprietatea d- nei   Matei  Maria  concesiune   – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

4) – proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico –  economici   pentru   obiectivul  ,, Amenajare  parc  strada  Giurgiului  ,, – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

5) – proiect  de hotărâre privind aprobarea incheierii unui  protocol  de  colaborare   cu  Ministerul  Muncii  si Solidaritatii  Sociale   in vederea  implementarii  proiectului  ,, HUB DE  SERVICII MMSS- SII MMSS ,, Cod  My Smis 130963- initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

6  ) – proiect  de hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL- initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

7 ) – proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de  evaluare  intocmit pentru   suprafata de  100 m.p.  teren intravilan  aferent  grupului  sanitar   din parcul  central – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

8) – proiect  de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a orasului  Gaesti  , aferent imobilului birou de  avocatura  Pana Rodica  , situat în Gaesti  , str. N. Titulescu  , nr.11- initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

9)- proiect  de hotărâre privind pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a orasului  Gaesti  , aferent imobilului birou de  avocatura  Tomescu Ion   , situat în Gaesti  , str. N. Titulescu  , nr.11- initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

10 ) proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  sumelor  alocate   pentru   enenimentele :,, Ziua Nationala a  Romaniei  ,,- 1 Decembrie  si  ,, Inaugurarea Centrului  Cultural  Gheorghe  Zamfir  – initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

11 ) proiect  de hotărâre  privind  rectificarea  prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .IV- initiator  primar  Gheorghe  Grigore;

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

 

Comments

Lasă un răspuns