in

PRIMĂRIA MORTENI: Anunț de mediu pentru proiectul ”Lucrari de infrastructuira si regularizare pe pârâul Calcuta,în comuna Morteni, judetul  Dambovita”

COMUNA MORTENI ,anunta publicul interesat  asupra luarii  deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului /nu se supune evaluarii adecvate/nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrari de infrastructuira si regularizare pe pârâul Calcuta,în comuna Morteni, judetul  Dambovita”, propus  a  fi  amplasat in judetul Dambovita, comuna Morteni, sat Morteni si  Neajlovu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M.Dambovita din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-16,00, precum si la urmatoarea  adresă  de internet  http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

 

 

Comments

Lasă un răspuns

Ce părere ai despre articol?

71 voturi
Upvote Downvote