in

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: VINERI, 13 MAI, ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ. Vezi proiectele urgente!

Potrivit  prevederilor art. 133 alin. (2) lit. “a”  și art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vineri, 13.05.2022 , orele 830consilierii locali sunt convocați în ședința extraordinară de îndată , ce va avea loc la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Loc de joacă în satul Băduleşti, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Dâmboviţa, în vederea realizării obiectivului „Loc de joaca în satul Băduleşti, comuna Crângurile judeţul Dâmboviţa”

– Inițiator domnul primar Barbu Costin – Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

– Anexele nr.1 şi nr. 2 la proiectul de hotărâre;

– Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

– Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Teren sintetic Pătroaia Vale”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Dâmboviţa, în vederea realizării obiectivului „Teren sintetic Pătroaia Vale”

– Inițiator domnul primar Barbu Costin – Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

– Anexele nr.1 şi nr. 2 la proiectul de hotărâre;

– Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

– Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie bancară din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A. IFM pentru proiectul „Reabilitare şi extindere Grădiniţa Pătroaia Vale, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa” , finanţat de fonduri europene nerambursabile – prin AFIR

– Inițiator domnul primar Barbu Costin – Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

– Notificările Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – CRFIR 3 Sud Târgovişte, Formularele AP 1.7;

– referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

– raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

 

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire , scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 13.05.2022.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

 

PRIMAR,

BARBU COSTIN-IONUȚ

 

 

 

Comments

Lasă un răspuns