PRIMĂRIA GĂEȘTI: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ÎN 24 IULIE! | Cronica de Gaesti
Connect with us

Salut, ce cauți??

Noutăți

PRIMĂRIA GĂEȘTI: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ÎN 24 IULIE!

DISPOZITIE

privind convocarea in sedinta extraordinara   a Consiliului Local Gaesti in data de 24.07.2021

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita;

Avand in vedere :

–  prevederile art .133 alin.(2), lit .,, a,, din OUG nr.58/2019-   Codul Administrativ

In temeiul art196 alin.1 din din OUG nr.58/2019-  Codul Administrativ

DISPUNE:

ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  extraordinara   Consiliul  Local   Gaesti  , sedinta care se va desfasura in data de 24.07.2021, ora   8    la sediul Consiliului Local Gaesti .

ART.2 – Ordinea de  zi a sedintei este urmatoarea    :

1)-  Proiect  de  hotărâre privind  rectificarea  prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .III prin virare de  credite de la un capitol la altul  – initiator primar  Gheorghe Grigore  ;

2) – Proiect  de  hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Orasului Gaesti  la  30.06.2021- initiator primar  Gheorghe Grigore  ;

3)  – Proiect  de  hotarare privind aprobarea  scutirii  de la plata  majorarilor  de intarzaiere  aferente obligatiilor  bugetare constand in  impozite si  taxe  locale , chirii si alte obligatii de plata  datorate  bugetului  local de catre persoanele  fizice  care au calitate de  contribuabili  la  bugetul  local al orasului Gaesti – initiator primar  Gheorghe Grigore  ;

4) – Proiect  de  hotarare privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Orasul Gaesti  și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale Orasul Gaesti  – initiator primar  Gheorghe Grigore  ;

ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .

PRIMAR ,

Jr. Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate

Secretar General ,

Jr. Diaconu Mitica

NR.421

 


Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Reclamă
Reclamă
Reclamă Enescu Supermarket
br />
Reclamă