Contactează-ne pe

Anunțuri

De aici puteţi descărca contractul de sponsorizare pentru Asociaţia Medicală Găeşti

Publicat în data de

- 365 vizualizări

 

ASOCIATIA MEDICALA GAESTI

Gaesti str.13 Decembrie nr.170 judetul Dambovita CUI 38941484, tel. 0245710297, Fax: 0245711028

 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE nr…………../ ……../…………../ 2020

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială/ persoana fizica ………………………………………………..……. , CUI………………………, nr ORC …………… ……….., cu sediul în loc.……………………………………, str……………………………………………., nr……….., jud. Dambovita /………………………. cod poștal ………….., telefon ………….……….., adresa email ………………………..…… având contul ……………………………………………………..……………… deschis la ……… ……………….………….…, reprezentată de administrator ………………………………………………..…………….. în calitate de sponsor, denumit în continuare SPONSOR,

și Asociatia Medicala Gaesti cu sediul in Orasul Gaesti str.13 Decembrie nr.170 judetul Dambovita CUI 38941484, inregistrata in  Registrul entităţilor/unităţilor de cult, începând cu data de 09.12.2019, cont IBAN RO05BTRLRONCRT0432301601 deschis la banca Transilvania reprezentata prin Presedinte de dr. Andrei Florenta, în calitate de beneficiar al sponsorizarii, denumit în continuare BENEFICIAR.

 

Preambul :

Avand in vedere scopul infiintarii Asociatiei Medicale Gaesti de catre cadre medicale din  Spitalul Gaesti, conform actului constitutiv, si anume „ Sprijinirea , pe orice cale legala a imbunatatirii asistentei medicale in spitale si ambulatoriu in teritoriul Spitalului Orasenesc Gaesti, respectiv de a contribui la cresterea eficientei si eficacitatii serviciilor medicale prin implicarea in dotarea Spitalului Orasenesc Gaesti cu aparatura medicala, echipament sanitar, medicamente si materiale necesare desfasurarii actului medical, partile au hotarat incheierea prezentului contract de sponsorizare.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI : Obiectul contractului privește utilizarea de către BENEFICIAR, a finantarii sau a bunurilor furnizate de SPONSOR, in vederea realizarii scopului infiintarii Asociatiei Medicale Gaesti:
 2. VALOAREA CONTRACTULUI
 • suma de ……………………….(…………………………………………………………………………) lei;
 • bunurile din anexa 1, in valoare de …………………… (…………………………………………………………………) lei
 1. DURATA CONTRACTULUI : Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii de către părți.
 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Partile sunt de acord ca inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei, in cazul in care sponsorizarea se face cu bunuri, sa se faca la destinaţia finală a bunurilor – Spitalul Orasenesc Gaesti.

SPONSORUL se obligă să furnizeze BENEFICIARULUI sumele de bani /bunurile ce fac obiectul prezentului contract. In cazul bunurilor, acestea trebuie sa fie in stare bună de funcționare;

BENEFICIARUL se obligă să utilizeze sumele de bani /bunurile ce fac obiectul prezentului contract potrivit destinației sale, in vederea dotarii Spitalului Orasenesc Gaesti cu aparatura medicala, echipament sanitar, medicamente si materiale necesare desfasurarii actului medical ;

 1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ :Nerespectarea obligațiilor (sau uneia din obligațiile), prevăzute mai sus, de către una dintre părți determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.
 2. LITIGII: Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
 3. DISPOZIȚII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional. Părţile au înţeles să încheie azi ………………………/2020  prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

                  BENEFICIAR,                                                                                  SPONSOR,

ASOCIATIA MEDICALA  GAESTI                                            …………………………………………….

Presedinte                                                                                    Administrator

Dr. Andrei Florenta                                                              …………………………………………

 

 

 

Anexa nr. 1 la contractul de sponsorizare nr…………../ ……../…………../ 2020

lista bunurilor, ce fac obiectul contractului

 

 

 

Nr.crt Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA TVA Total
1              
2              
3              
4              
5              
  total            

 

                BENEFICIAR,                                                                                  SPONSOR,

ASOCIATIA MEDICALA  GAESTI                                            …………………………………………….

Presedinte                                                                                    Administrator

Dr. Andrei Florenta                                                              …………………………………………

 

 

 

Baza legala : Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

și Codul fiscal- Legea 227/2015

 

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate si persoanelor fizice să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre impozit pe veniturile microîntreprinderilor exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege. Pentru societățile comerciale si persoanele fizice autorizate, cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit/venitul microintreprinderilor/ pe venit de plată cu suma sponsorizării oferite, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.

Prevederi din Codul Fiscal , Legea 227/2015, valabile in martie 2020 :

 

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

 

Potrivit art.56 alin(11) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. 12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin.

(11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

 

Citește articolul
Spune-ți părerea

You must be logged in to post a comment Login

Adaugă un comentariu

Anunțuri

Restaurantul „La Popicu” îţi umple masa de Paşte de bunătăţi! VEZI ÎNTREAGA OFERTĂ!

Articol scris de

Cu ocazia sărbătorilor pascale, restaurantul „La Popicu” din Ioneşti vine în ajutorul dumneavoastră cu următoarele preparate:

 • Oua rosii 14,99lei/10buc
 • Salata de icre 4.99 lei/100g
 • Salata de vinete 4.99 /100g
 • Salata boeuf- 99 lei /kg
 • Parjoale – 39.99 lei/kg
 • Pui shanghai 39,90 lei/kg
 • Drob de pui 39,90 lei/kg
 • Ciorba de miel 99 lei /3.6l (8 portii)
 • Ciorba de vacuta 99 lei /3.6l (8 portii)
 • Ciorba de burta 53.99 lei /3.6l (8 portii)
 • Ciorba de perisoare 99 lei /3,6l (8 portii)
 • Sarmale 49,99 lei/kg (aprox. 30 sarmale)
 • Friptura de miel la tava cu verdeturi 99 lei/kg
 • Pulpa de pui la cuptor cu rozmarin si usturoi 99 lei /(8 portii)
 • Cartofi gratinati 24lei- (8 portii)
 • Primim comenzi pana pe 16.04.2020, ora 14.00 ( comanda ferma este considerata dupa ce se da un avans de 100lei). Comezile se ridica pe data de 18 aprilie 2020.
 • Comanda minima 200 lei la telefon 0766485242.
  Va asteptam cu drag!
  Paste Fericit!

Va asteptam cu drag!

Paste Fericit!

Citește articolul

Anunțuri

Familie din Găeşti caută îngrijitoare pentru un bătrân

Articol scris de

Familie din Gaeşti caută îngrijitoare pentru un bătrân de pe strada Tudor Vladimirescu, pentru un program de 4-5 ore zilnic. Bătrânul nu este imobilizat şi are nevoie de o persoană care să-l ajute cu administrarea tratamentului şi să-i facă mâncare şi curat de 2-3 ori pe săptămână.

Pentru detalii vizavi de salariu, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0761770818.

Citește articolul