Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMARIA GAESTI: Sedinta extraordinara a CL in data de 10 ianuarie

Publicat în data de

- 641 vizualizări

  Potrivit prevederile art.133  alin.( 2 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ,  consilierii locali sunt convocati in  sedinta extraordinara   in data  de  10.01.2020, ora 7,30 – la sediul Consiliului Local  Gaesti .

                                    PROIECT   de  HOTARARE

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici ai  obiectivului de investitii

reabilitare  si  modernizare  inrastructura educationala Scoala Gimnaziala

,,Radu  cel Mare  ,, Gaesti  .

Consiliul Local  Gaesti  , judetul Dambovita

Avand in vedere :

–           Expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

–           Raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea  teritoriului  ;

In conformitate  cu  prevederile  :

–           Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice.

    În temeiul art. 129  aliniat 2 litera „b” şi art.139 aliniat 1  din Codul Administrariv ,

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: reabilitare  si  modernizare  inrastructura educationala Scoala Gimnaziala ,,Radu  cel Mare  ,, Gaesti  „, conform raportului care face parte integranta din prezenta hotarare  .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului  Gaesti  prin Serviciul Buget  -Contabilitate , Impozite si  taxe  Locale  si Informatica  precum si a Biroului Urbanism si Amenajarea  Teritoriului  .

Art. 3. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Dambovita  .

INITIATOR   ,

Primar,

Gheorghe  Grigore

Avizat de  legalitate,

Secretar – General,

Jr. Diaconu  Mitica

 

 

Publicitate
Loading...
Spune-ți părerea

You must be logged in to post a comment Login

Adaugă un comentariu

Noutăți

PRIMARIA GAESTI: SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

Articol scris de

Potrivit prevederile art.133  alin.( 2 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ  ,  consilierii locali sunt convocati in  sedinta extraordinara   in data  de  20.01.2020, ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect  de    hotărâre privind  predarea catre  Ministerul Lucrarilor  Publice  , Dezvoltarii  si Administratiei  prin Compania Nationala de  Investitii   CNI  – S.A. pe  baza  de protocol  a terenului  situate in  orasul Gaesti  , Str. Argesului  , nr. 2C , in suprafata de 3978 m.p. avand  numar cadastral  72186 ,  inscris in  cartea funciara nr.72186aflat in proprietarea  Consiliului Local Gaesti  , si  in administrarea Clubului Copiilor  – Gaesti  , in vederea realizarii  obiectivului  –  ,, Baza Sportiva tip 2 ,,

PRIMAR  ,

Jr, Gheorghe  Grigore

Citește articolul

Evenimente

Se caută cei mai frumoși tineri: ÎNCEP ÎNSCRIERILE PENTRU CONCURSUL MISS ȘI MISTER GĂEȘTI 2020!

Articol scris de

Casa de Cultură ”Dumitru Stanciu” lansează marea provocare: se caută cei mai frumoși tineri. De luni, 20 ianuarie, și până la sfârșitul lunii, vă puteți înscrie la cel mai spectaculos concurs din oraș, Miss și Mister Găești 2020. Pe 21 februarie, în cadrul unui show incendiar, va avea loc competiția frumuseților locale.

De data aceasta, limitele de vârstă sunt 15 și 25 de ani, iar concursul se anunță a fi unul așteptat cu sufletul la gură de întreaga comunitate. Concurenții trebuie să fie frumoși, dar și ingenioși, pentru că vor avea o probă surpriză, unde își vor dovedi talentele.

Totodată, la alegerea lor, pot fi pregătiți de instructorii Casei de Cultură.

Premiile vor fi, de asemenea, generoase, iar juriul – corect și exigent.

Pentru mai multe detalii despre înscriere, criterii și spectacol, apelați numărul de telefon 0729 159 258.

Citește articolul