Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMARIA CRANGURILE ANGAJEAZA CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE. Detalii despre job, aici!

Publicat în data de

- 1.155 vizualizări

Primăria comunei Crângurile, județul Dâmbovița, organizează în data de 23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă și 26.09.2019, orele 1000 – interviul, la sediul său din localitatea Bădulești, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă, după cum  urmează:

 1. consilier achiziții publice, funcție publică de execuție vacantă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului achiziții publice.

CONDIȚIILE GENERALE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ sunt:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu excepția prevăzută la art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnisția post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, in condițiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs pentru ocuparea funcției de consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice sunt urmatoarele: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechimea necesară în specialitatea studiilor minimum 1 an; cursuri de pregătire/perfecționare/formare specializată în domeniul achizițiilor publice.

 ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • – Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitatate cu legislația în domeniu;
 • – Elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice;
 • – Întocmește dosarul fiecărei achiziții publice;
 • – Urmărește întocmirea contractului de achiziție publică;
 • – Întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
 • – Întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

Este responsabil pentru:

 • – alegerea procedurii de achiziție publică în funcție de valoarea estimată aprobată prin referatele de necesitate și oportunitate;
 • – primirea și analizarea referatelor de necesitate aprobate;
 • – primirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică;

De asemenea, are și următoarele atribuții specifice:

 • – verifica existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte (în referatul de necesitate transmis);
 • – Este responsabil pentru elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire. Documentațiile de atribuire cuprind informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
 • – Întocmește toate documentele prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice pe care le transmite în SICAP;
 • – participă la deschiderea ofertelor depuse la data și ora stabilită pentru deschiderea acestora prevăzută în invitațiile/anunțurile de participare publicate și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
 • – redactarea proceselor verbale ale sedințelor de evaluare;
 • – redactarea rapoartelor de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice;
 • – participarea la sedințele comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanți/candidați (în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire).

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Constituția României, republicată;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, după cum urmează:

23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă;

26.09.2019, orele 1000 –  interviul.

ACTELE NECESARE pentru înscrierea la concursul organizat în data de 23.09.2019, orele 1000, sunt următoarele:

Formularul de înscriere la concurs – formular tip

Curriculum vitae – modelul comun european;

Copia actului de identitate;

Copiile diplomelor de studii și a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

Copia carnetului de muncă și, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;

Cazierul judiciar;

Adeverință medicală;

Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite pentru verificarea conformității de actele în original sau se prezintă în copii legalizate.

Dosarele se depun în perioada 22.08 – 10.09.2019, între orele 800 – 1600, la sediul Primăriei Comunei Crângurile.

Relații suplimentare se pot obține de la doamna Barbu Lilieana – referent, la telefon: 0245/714.015, la adresa de mail: crangurile@cjd.ro sau la sediul Primăriei din satul Bădulești, comuna Crângurile, județul Dâmbovița.

PRIMAR,                                                                               Secretar comisie,

BARBU COSTIN-IONUȚ                                                                Barbu Lilieana

 

Publicitate
Loading...
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Educație și cultură

Ansamblul folcloric „Sânzienele”, ambasadorul Găeştiului în Grecia! DANSATOARELE CASEI DE CULTURĂ AU FĂCUT FURORI LA UN MARE FESTIVAL DE FOLCLOR!

Articol scris de

Ansamblul Folcloric „Sânzienele” al Casei de Cultură „Dumitru Stanciu” s-a întors de la Festivalul de Dans Paralia- Grecia şi a reprezentat timp de  5 zile oraşul Găeşti.  Peste 600 de dansatori din Grecia, Bulgaria, Slovenia, Polonia, Ungaria, Lituania şi România au oferit  spectacole de neuitat.

Evenimentul din Grecia a fost organizat de Organizația Internațională Multiculturală a Festivalurilor Folclorice, în parteneriat cu Asociația Europeană a Festivalurilor Folclorice și a inclus o paradă a portului popular, spectacole folclorice și seri culinare internaționale. A fost, cu alte cuvinte, o sărbătoare a folclorului la care Găeştiul și-a adus contribuția prin minunatul Ansamblu Folcloric „Sânzienele” condus de instructorii coregrafi Nicolae şi Tia Ene

Dansatoarele noastre au evoluat la Olympic Beach şi la Paralia şi au fost recompensate cu un certificat de participare şi o diplomă.

„A fost o experienţă interesantă, <<Sânzienele>> au deja numeroase concursuri internaţionale si festivaluri câştigate. Am onorat invitaţia MIOFF Festival, am dat spectacole pentru numeroşii turişti străini, care au aplaudat frenetic suitele prezentate de noi”, a declarat prof. Tia Ene pentru Cronica de Găeşti.

 

Citește articolul

Evenimente

ULIEŞTI: Primarul care îşi reconstruieşte de la zero comuna! UITE CE A REUŞIT ÎN DOAR CÂŢIVA ANI!

Articol scris de

A preluat primăria comunei Ulieşti  cu şcoli şi grădiniţe nereabilitate  din anii comunismului, cu uliţe prafuite prin toate satele şi datorii imense la taxa de habitat. Nu avea habar de administraţie, dar îşi dorea ceva bun pentru comuna în care locuia şi şi-a propus să înveţe şi să scoată Ulieştiul la lumină. În primii doi ani a întocmit proiecte, a alergat pe la ministere cu  căciula în mână, iar acum au început să vină şi rezultatele. Aceasta este povestea primarului Iulian Costache de la Ulieşti, care a început de la zero reconstrucţia localităţii.

 Grădiniţa de la Hanu lui Pală a fost dărâmată şi reconstruită de la temelie, întrucât nu putea fi reabilitată din cauza stării avansate de degradare.

 

Grădiniţele de la Jugureni şi Croitori au fost însă modernizate, iar toate arată acum impecabil.

Primarul Iulian Costache şi-a dorit drumuri mai bune pentru concetăţenii săi. Astfel, a reuşit, până la acest moment, să toarne 9 kilometri de asfalt pe uliţele din Stavropolia, Jugureni, Mănăstioara, Ulieşti şi Hanul lui Pală.

În comună se construieşte şi o creşă nouă. Lucrarea a ajuns deja la acoperiş, iar edilul speră ca anul viitor bebeluşii să poată fi îngrijiţi aici în cele mai bune condiţii.

Iulian Costache mai are un proiect mare în derulare. Este vorba despre construirea unei grădiniţe noi în Ulieşti, proiect care are deja finanţare, lucrările urmând să înceapă în aproximativ o lună.

Banii au venit de la Ministerul Dezvoltării, iar primarul şi echipa lui au scris proiecte bune, s-au implicat şi, iată, au reuşit.

Mai trebuie spus că, pentru prima dată în trei decenii, comuna Ulieşti are iluminat public în toate satele şi pe toate uliţele. Oamenilor nu le mai este frică să meargă noaptea pe drum şi sunt cu adevărat mulţumiţi de acest serviciu care îi aduce şi pe ei în rândul lumii. De asemenea, nu putem uita proiectul cadastrării gratuite, care a fost realizat 80% şi care va continua până când fiecare proprietate va fi înregistrată corespunzător.

Acestea sunt cele mai mari investiţii în Ulieşti din ultimii ani, iar edilul ne-a dezvăluit că urmează şi alte surprize pentru comunitatea sa, despre care vom relata la timpul potrivit.

 

 

 

Citește articolul

Anunțuri

ANUNŢ! „Grădiniţa outdoor-un vis devenit realitate”

Articol scris de

Grădiniţa cu Program Prelungit „Inocenţa”-Găeşti  anunţă cȃştigarea proiectului Erasmus +, Acţiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate ȋn domeniul educaţiei şcolare, „Grădiniţa outdoor-un vis devenit realitate”.

 • Cod referinţă proiect : 2019-1-RO01-KA101-062967
 • Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+
 • Buget aprobat: 9640 Euro
 • Perioada de desfaşurare: 01 septembrie 2019 – 28 februarie 2021
 • Scopul proiectului “Gradiniţa outdoor – un vis devenit realitate”  ȋl reprezintă ȋmbunătaţirea procesului instructiv-educativ din grădiniţă prin regȃndirea demersului educaţional bazat pe activităţi de tip outdoor şi strategii de ȋnvăţare creative ȋn vederea creşterii motivaţiei pentru ȋnvăţare a copiilor şi dezvoltarea relaţiilor parterilor educaţionali direcţi şi indirecţi (copil-copil, educator-copil, copil-părinte, educator-părinte);
 • Obiectivele proiectului sunt:

O1.Abilitarea a 4 cadre didactice în promovarea unui management eficient în ceea ce privește elaborarea și implementarea unei politici de învățare creative şi de tip outoor la nivelul grădiniţei pȃna pe 28.02.2021;

O2.Creşterea cu 25% a numarului de activităţi de tip outdoor de calitate şi a celor bazate pe metodele creative,  ȋn vederea dezvoltării motivaţiei pentru ȋnvaţare a cel puţin 5 grupe de copii  pe parcursul perioadei Septembrie 2019- Februarie 2021;

 

Citește articolul

Noutăți

© Copyright 2011-2019. Toate drepturile rezervate!

Visitor Counter CAA Design - Web Design