in ,

Grupul de firme ”LUNOX” din București angajează manager financiar, contabil și inginer constructor

Grupul de firme ”LUNOX” din București, sector 1,  (cu obiect de activitate CONSTRUCȚII SI RECRUTARE FORȚĂ DE MUNCĂ DIN STRĂINĂTATE ȘI FURNIZARE DE PERSONAL PENTRU ROMÂNIA)

ANGAJEAZĂ: financiar, contabil și inginer constructor.

MANAGER FINANCIAR, pentru Departamentul Financiar

Salariu: 12000 lei net

Atribuțiile și responsabilitățile acestuia vor fi :

➢ organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiare a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare și colaborează în mod direct cu contabilul șef al grupului de firme;
➢ asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
➢ urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
➢ organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
➢ raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
➢ raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;
➢ raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere;
➢ participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
➢ raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
➢ organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
➢ raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor banești cât și sub aspectul securității acestora;
➢ asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii față de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
➢ supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
➢ supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
➢ asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
➢ este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
➢ este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
➢ avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;
➢ reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
➢ raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative.

-Contabil al grupului

Salariu:8000 lei net

Inginer constructor

Salariu: Între  8000-20000 lei net

CV-urile vor fi trimise la adresa de e-mail: office@lunox.ro   

Detalii mai puteți cere în scris, pe whatsapp, la numărul   de telefon: +40 788 808 808

 

Comments

Lasă un răspuns