in

PRIMĂRIA PETREȘTI: A fost elaborat proiectul  privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2024 – 2025

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost

elaborat proiectul  privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2024 – 2025

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul primăriei comunei Petresti, Registratura, până la data de 04.12.2023  sau se vor comunica prin  e-mail, la adresa: primariapetresti @primariapetresti.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Petresti www.primariapetresti.ro şi la avizierul din primărie.

Primar,

Ing. Andrei Lucian Daniel

 

Comments

Lasă un răspuns