in ,

Primaria Crângurile: Ședință extraordinară în 19 iunie

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (3) lit.b) și alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, luni, 19.06.2023, orele 8:30 sunteți convocați în ședință extraordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 și a rectificării programului de investiții pe anul 2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

• Anexe;

• Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

• Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Crângurile la ASOCIAȚIA G.A.L. MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST pentru perioada de programare PNDR 2023-2027;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

• Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

• Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 16.06.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

Comments

Lasă un răspuns

Ce părere ai despre articol?

70 voturi
Upvote Downvote