in

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII IANUARIE! Iată ce au aleșii locali pe ordinea de zi!

Potrivit prevederilor art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, marți,  31.01.2023, orele 8.30 consilierii locali sunt  convocați în ședință  ordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul asistență socială.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2022;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul asistență socială.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Crângurile;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul asistență socială.

Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea costului mediu lunar pentru serviciile sociale și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de suținătorii legali ai acestora din cadrul Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a, satul Pătroaia Deal, din comuna Crângurile, pentru anul 2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de Șeful Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta  a III-a, Pătroaia Deal.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 și a rectificării programului de investiții pe anul 2022;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Crângurile, aferentă lunii  decembrie 2022 ;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 și estimări 2024-2026, aprobarea     utilizării excendetului din anul 2022 în anul 2023, aprobarea programului de investiții pe anul 2023,   precum și aprobarea numărului de posturi care se finanțează în anul 2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea procedurii privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din  cadrul     Primariei Comunei Crângurile îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Crângurile, județul Dâmbovița;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului juridic, stare civilă și agricol.

 Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat  al comunei Crângurile, judeţul Dâmboviţa;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului juridic, stare civilă și agricol.

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza comunei Crângurile pentru anul de învățământ 2023 – 2024;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Crângurile.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  a Consiliului Local Crângurile   pentru perioada  februarie 2023 – aprilie 2023;

– Inițiator doamna consilier Cristea Ioana;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al inițiatorului;

Raportul de specialitate al compartimentului juridic, stare civilă și agricol.

 Diverse.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice (WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 30.01.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

 

 

 

Comments

Lasă un răspuns