PRIMĂRIA CRÂNGURILE: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII IULIE | Cronica de Gaesti
Connect with us

Salut, ce cauți??

Noutăți

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII IULIE

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (1) si art. 134 alin (1) și  alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,  joi, 29.07.2021, orele 900 sunteți convocați în ședință  ordinară, ce va avea loc la sediul Căminului Cultural Pătroaia Vale, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada august-octombrie 2021;

– Inițiator domnul consilier local Anghel Dănuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Referatul secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Crângurile;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul II 2021

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă,
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;
 • Proces verbal de afișare privind respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii iunie 2021;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă,
 • Referatul de aprobare ale primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate întocmit de compartiment contabilitate, taxe și impozite;
 • Adresa Şcolii Gimnaziale Pătroaia Vale;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoturismul Duster din dotarea Primăriei comunei Crângurile, județul Dâmbovița;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate întocmit de managerul de transport, consilier Barbu Jan;
 1. Diverse

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali, prin înmânare directă, sub semnătură, de către viceprimarul comunei Crângurile și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 27.07.2021.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre!

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

 


Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Reclamă
Reclamă
Reclamă Enescu Supermarket
br />
Reclamă