Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMARIA CRANGURILE ANGAJEAZA CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE. Detalii despre job, aici!

Publicat în data de

- 1.198 vizualizări

Primăria comunei Crângurile, județul Dâmbovița, organizează în data de 23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă și 26.09.2019, orele 1000 – interviul, la sediul său din localitatea Bădulești, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă, după cum  urmează:

 1. consilier achiziții publice, funcție publică de execuție vacantă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului achiziții publice.

CONDIȚIILE GENERALE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ sunt:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu excepția prevăzută la art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnisția post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, in condițiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs pentru ocuparea funcției de consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice sunt urmatoarele: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechimea necesară în specialitatea studiilor minimum 1 an; cursuri de pregătire/perfecționare/formare specializată în domeniul achizițiilor publice.

 ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • – Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitatate cu legislația în domeniu;
 • – Elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice;
 • – Întocmește dosarul fiecărei achiziții publice;
 • – Urmărește întocmirea contractului de achiziție publică;
 • – Întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
 • – Întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

Este responsabil pentru:

 • – alegerea procedurii de achiziție publică în funcție de valoarea estimată aprobată prin referatele de necesitate și oportunitate;
 • – primirea și analizarea referatelor de necesitate aprobate;
 • – primirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică;

De asemenea, are și următoarele atribuții specifice:

 • – verifica existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte (în referatul de necesitate transmis);
 • – Este responsabil pentru elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire. Documentațiile de atribuire cuprind informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
 • – Întocmește toate documentele prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice pe care le transmite în SICAP;
 • – participă la deschiderea ofertelor depuse la data și ora stabilită pentru deschiderea acestora prevăzută în invitațiile/anunțurile de participare publicate și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
 • – redactarea proceselor verbale ale sedințelor de evaluare;
 • – redactarea rapoartelor de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice;
 • – participarea la sedințele comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanți/candidați (în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire).

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Constituția României, republicată;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, după cum urmează:

23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă;

26.09.2019, orele 1000 –  interviul.

ACTELE NECESARE pentru înscrierea la concursul organizat în data de 23.09.2019, orele 1000, sunt următoarele:

Formularul de înscriere la concurs – formular tip

Curriculum vitae – modelul comun european;

Copia actului de identitate;

Copiile diplomelor de studii și a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

Copia carnetului de muncă și, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;

Cazierul judiciar;

Adeverință medicală;

Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite pentru verificarea conformității de actele în original sau se prezintă în copii legalizate.

Dosarele se depun în perioada 22.08 – 10.09.2019, între orele 800 – 1600, la sediul Primăriei Comunei Crângurile.

Relații suplimentare se pot obține de la doamna Barbu Lilieana – referent, la telefon: 0245/714.015, la adresa de mail: crangurile@cjd.ro sau la sediul Primăriei din satul Bădulești, comuna Crângurile, județul Dâmbovița.

PRIMAR,                                                                               Secretar comisie,

BARBU COSTIN-IONUȚ                                                                Barbu Lilieana

 

Publicitate
Loading...
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Noutăți

Carambol la Picior de Munte! UN TIR A PROVOCAT HAOS PE ȘOSEA!

Articol scris de

Un șofer de tir putea provoca o adevărată nenorocire pe DN72, in localitatea Picior de Munte. Acesta nu a fost atent cand masina din fata sa a schimbat direcția de mers si a intrat direct in ea. Din impact, autoturismul lovit a acrosat o alta masina.  Pompierii găeşteni au ajuns foarte  repede la faţa locului, dar din fericire, nu au fost victime in urma coliziunilor.

Citește articolul

Evenimente

NA, BELEA! I-a prins Poliţia pe stradă fără ITP valabil şi i-a lăsat pe jos!

Articol scris de

Acțiunea de prevenție desfășurată astăzi de către Poliția Rutieră din Titu a fost binevenită pentru siguranța cetățenilor, dar cu urmări nefericite pentru câțiva șoferi. În mai puțin de 15 minute au fost ridicate două taloane pentru că autoturismele nu aveau ITP valabil, așadar,șoferii s-au văzut nevoiți să înmâneze agenților de poliție plăcuțele de înmatriculare și să plece mai departe pe jos, având de plată și o amendă de 1305lei.

Astfel de acțiuni, în ciuda protestelor unei anumite categorii de șoferi, sunt benefice, întrucât în acest mod sunt depistați șoferii care circulă deși au suspendat dreptul de a conduce, ori mai grav, circulă sub influența băuturilor alcoolice. Tot astăzi s-a desfășurat acțiunea Rail Action Day- 24 Blue, ce a avut menirea de a a identifica eventualele probleme existente în ceea ce privește transportul de mărfuri și de persoane pe calea ferată.

În zona Titu au fost efectuate controale la un depozit de fier vechi pentru a se verifica dacă există materiale provenite de la calea ferată și au fost verificate transporturile de mărfuri periculoase. În această privință nu au fost descoperite probleme care să necesite acțiunea ulterioară a polițiștilor

Citește articolul

Educație și cultură

Concursuri de Ziua Națională pentru copiii și adolescenții găeșteni! ”PREMIEM CREATIVITATEA ȘI INTELIGENȚA”! Toate detaliile, aici!

Articol scris de

Ești creativ? Iubești istoria? Îți place competiția? Atunci, ești candidatul ideal pentru unul dintre concursurile organizate, cu ocazia Zilei Naționale, de Primăria și Casa de Cultură ”Dumitru Stanciu Găești”: concurs de cultură generală ”1 Decembrie 1918”, concurs de eseuri cu tema ”Tânăr în România” și concurs de fotografie cu tema ”Tânăr în România”.
De data aceasta, premiem creativitatea, inteligența și cunoștințele de cultură generală. Punem în joc sume importante, cu care răsplătim talentul, implicarea și viziunea ta. Vei fi evaluat de jurii de specialitate, care îți vor oferi, în mod obiectiv, măsura valorii tale actuale.
Concursurile vor fi puse în scenă, în cadrul unui spectacol în care te vei bucura de muzică, dans și atmosferă de sărbătoare, în data de 29 noiembrie 2019, imediat după parada cu torțe prin care deschidem, oficial, sezonul sărbătorilor în Găești.
Concursul de cultură generală se adresează copiilor din clasele a V-a – a VIII-a, iar fondul de premiere este de 3000 de lei. Intră în joc școlile găeștene și cu siguranță competiția va fi una impresionantă.
La celelalte două competiții, vor fi două secțiuni de vârstă: secțiunea pentru școli generale și secțiunea pentru licee. Vor fi acordate, pe fiecare secțiune, trofee, premiul I, II, III și câte trei mențiuni. Și aici, sumele de bani obținute sunt substanțiale și pornesc de la 50 de lei la 500 de lei. Prin urmare, dacă ești talentat și creativ, pe lângă bucuria competiției, ai și motive serioase financiare să trăiești experiența unui astfel de concurs.
Consultă Regulamentele de concurs, în funcție de interesele tale, atât la școala unde ești înscris, cât și pe pagina de facebook a Casei de Cultură Găești, https://www.facebook.com/casa.de.cultura.gaesti/.

Abia așteptăm să aflăm cum gândești, cum te exprimi și să te premiem pentru aceste calități.

Andreea Duță,
Director Casa de Cultură ”Dumitru Stanciu” Găești

Citește articolul

Noutăți