Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMĂRIA CRÂNGURILE SCOATE LA CONCURS DOUA FUNCŢII PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE

Publicat în data de

- 308 vizualizări

Primaria comunei Crangurile, judetul Dambovita, organizeaza in data de 18.06.2019, orele 10:00 – proba scrisa si 21.06.2019, orele 10:00 – interviul, la sediul sau din localitatea Badulesti, concurs pentru ocuparea a doua functii publice vacante de executie, dupa cum  urmeaza:

 1. consilier – functie publica vacanta de executie, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului urbanism si mediu.
 2. referent – functie publica de executie, clasa a III-a, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite

CONDITIILE GENERALE pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs, prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. Are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. Are capacitatea deplina de exercitiu;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni, contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. Nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
 11. Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de consilier in cadrul compartimentului de urbanism si mediu sunt urmatoarele: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul urbanism, arhitectura, stiinte ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri sau instalatii pentru constructii. Vechimea necesara in specialitatea studiilor minimum 1 an;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – Primeste documentatiile tehnice si verifica situatia acestora in teren, in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare, a diverselor autorizatii cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Tine evidenta certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, de demolare, inregistrandu-le in registrele de evidenta a acestora, cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Calculeaza taxa de certificat de urbanism, autorizatie de construire si regularizeaza taxele privind eliberarea autorizatiilor de construire tinand evidenta separat in registru special, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • – Participa la receptia lucrarilor autorizate si intocmeste proces-verbal de receptie la terminarea tuturor  lucrarilor si receptie finala;
 • – Verifica situatia derularii lucrarilor de investitii si participa la receptia lucrarilor in cadrul comisiei de receptie;
 • – Verifica in teren si sesizeaza primarul despre abaterile constatate la Legea nr. 50/1990 -republicata (nerespectarea proiectelor, construirea fara autorizatie de construire), aplica amenzi persoanelor care incalca normele privind disciplina in constructii;
 • – Urmareste derularea lucrarilor ce fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere si verifica in teren stadiul acestora si intocmeste proces-verbal de constatare;
 • – Organizeaza si exercita activitati de control privind disciplina in constructii, luand masuri de intrare in legalitate acolo unde se constata abateri de la normative;
 • – Initiaza demersurile pentru intocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu si Planurilor Urbanistice Zonale necesare;
 • – Depisteaza si aplica amenzi persoanelor fizice si juridice care contravin prevederilor legislatiei in constructii;
 • – Este responsabil cu urmarirea in timp a constructiilor.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS :

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Constitutia Romaniei, republicata;
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

 

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de referent in cadrul compartimentului de contabilitate taxe si impozite sunt urmatoarele: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, respectiv, minimum 6 luni vechime in specialitatea studiilor.

 ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – tine contabilitate veniturilor conform legislatiei in vigoare;
 • – conduce evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor in care se inscriu operatiunile de debite, incasate, virari sau restituiri;
 • – verifica intocmirea corecta a declaratiilor de impunere a contribuabililor persoane fizice;
 • – verifica executie de casa emisa de trezorerie la finele fiecarei luni;
 • – elibereaza si raspunde de corecta intocmire a certificatelor de atestare fiscala, referatelor si petitiilor contribuabili persoane fizice;
 • – intocmeste borderou debite-scaderi pentru impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice, raspunzand de corecta impozitare a acestora;
 • – tine evidenta persoanelor care beneficiaza de scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, acordate conform legilor in vigoare (veterani, revolutionari, persoane persecutate politic, persoane incadrate intr-o grupa cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in grupa I de invaliditate);
 • – verifica si vizeaza fisele de inmatriculare a vehiculelor;
 • – evidentiaza in fila de registru de casa toate ridicarile de numerar de la banca, precum si efectuarea platilor si a depunerilor la banca, la termene stabilite;
 • – Intocmeste documentele de depunere a banilor la termenele stabilite.BIBLIOGRAFIE CONCURS :

   

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Constitutia Romaniei, republicata;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Probele de concurs se vor desfasura la sediul Primariei comunei Crangurile, dupa cum urmeaza:

  18.06.2019, orele 10.00 – proba scrisa;

  21.06.2019, orele 10.00 –  interviul.

   ACTELE NECESARE pentru inscrierea la concursul organizat in data de 18.06.2019, orele 10.00, sunt urmatoarele:

   

  1. Formularul de inscriere la concurs – formular tip;
  2. Curriculum vitae – modelul comun european;
  3. Copia actului de identitate;
  4. Copiile diplomelor de studii si altor acte care sa atesta efectuarea unor specializari;
  5. Copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitate;
  6. Cazierul judiciar;
  7. Adeverinta medicala;
  8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

  Toate copiile mentionate mai sus vor fi insotite pentru verificarea conformitatii de actele in original sau se prezinta in copii legalizate.

  Termenul limita de depunere  a dosarelor pentru inscriere la concurs este de 29.05.2019, orele 16.00.

  Relatii suplimentare se pot obtine de la dna Murineanu Mihaela – secretarul comisiei de concurs sau la telefon: 0245.714.015.

   

  PRIMAR,                                                                                           Secretar comisie,

  BARBU COSTIN-IONUT                                                               Murineanu Mihaela Mirela

 

Publicitate
Loading...
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Evenimente

VREI SĂ CONTEZI ÎN VIITORUL UNUI COPIL? Vino in Casa Speranței și a Bucuriei! GĂSEȘTI URNELE PENTRU DONAȚII LA CONCERTUL FUEGO!

Articol scris de

Peste 20 de copii din familii cu posibilitati materiale foarte reduse au sansa unui viitor luminos. Noi suntem cei care il putem oferi, daca ne adunam cu inima deschisa, impreuna, in Casa Sperantei si a Bucuriei. Asociatia Comunitara G.A.E.S.T.I. face eforturi uriase pentru a deschide noul centru de zi pentru copii la data de 1 noimbrie. Pentru aceasta insa, mai sunt necesari 4.800 de lei, o suma care la prima vedere pare mica, dar care, pentru toti cei care s-au implicat in acest proiect minunat, este fundul sacului. Copiii care vor face parte din Casa Speranței și a Bucuriei vor primi zilnic o masa calda si educație de calitate din partea dascalilor gaesteni voluntari. Avand in vedere ca vineri, de la ora 18.30, va avea loc spectacolul aniversar Ziua Casei de Cultura, cu invitat special Fuego, voluntarii Asociației Comunitare G.A.E.S.T.I vor incerca sa stranga aceasta suma. Nu ignorati, asadar, urnele si donati orice suma considerati de cuviință. In acest fel, veti conta cu adevarat pentru viitorul unui copil.

Citește articolul

Noutăți

PREMII LA „TEZAURUL TOAMNEI” PENTRU ELEVII ŞCOLII GIMNAZIALE VALEA MARE

Articol scris de

 

Toţi elevii Şcolii Gimnaziale Valea Mare  au participat la „Tezaurul Toamnei”, proiect educaţional care a avut loc zilele acestea la Scoala Gimnazială “Paul Bănică” din Târgovişte.

Obiectivele stabilite sunt afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor și al cadrelor didactice, dar și implicarea în acțiuni de voluntariat- care implică strângerea de legume și fructe de către elevii voluntari și donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții sociale.

Copiii au adus de acasă zacuscă, gem, compoturi ori murături  pe care mai întâi le-au expus , apoi au hotărât să fie donate Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Moreni-Ţuicani.

Grupul de fete Joydanse, pregătit de prof. Alina Mușat, a câștigat premiul I la secțiuna Program Artistic.

Școala din Valea Mare a mai câștigat premiul I si la secțiunea Stand, așteptând încă rezultatele pentru secțiunea Creații literare.

Este pentru a doua oară când Școala Gimnazială Valea Mare participă și câștigă, acum patru ani câștigând trofeul Tezaurul Toamnei.

“Doresc să mulțumesc tuturor elevilor pentru receptivitate și implicare, părinților care ne-au ajutat, doamnei director Milescu Gica, pentru sprijinul oferit în transportul copiilor, colegilor din școală, alături de care formăm un colectiv de succes, și nu în ultimul rând reprezentantei bibliotecii comunale Valea Mare, Loliceru Aurora, care realizează activităţi alături de noi de câțiva ani buni.”, ne-a declarat prof. Alina Mușat.

Citește articolul

Educație și cultură

Fuego, invitatul special de Ziua Casei de Cultură ”Dumitru Stanciu”! VINERI SEARA, DE LA 18.30, SPECTACOLUL TOAMNEI LA GĂEȘTI!

Articol scris de

Fuego este invitatul special al găeștenilor, la spectacolul aniversar organizat cu ocazia Zilei Casei de Cultură ”Dumitru Stanciu”. De la ora 18.30, iubitorii de muzică, dans și momente de calitate pentru suflet sunt așteptați în incinta sălii de spectacole, pentru a se bucura împreună de câteva ore minunate.

Se fac ultimele pregătiri, în Casa de Cultură, pentru cel mai important eveniment al toamnei. Cu decoruri noi și surprinzătoare, dar și cu momente superbe de spectacol, artiștii amatori și-au propus să ofere publicului găeștean un nou format de show, cu voie bună și surprize.

Pentru prima dată pe scena Casei de Cultură va urca Fuego, invitatul special, care vă va delecta cu un concert live, cu melodii celebre, pentru suflet.

Important de precizat este faptul că intrarea la concert este liberă, în limita locurilor disponibile.

 

Citește articolul

Noutăți

© Copyright 2011-2019. Toate drepturile rezervate!

Visitor Counter CAA Design - Web Design