Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMĂRIA CRÂNGURILE SCOATE LA CONCURS DOUA FUNCŢII PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE

Primaria comunei Crangurile, judetul Dambovita, organizeaza in data de 18.06.2019, orele 10:00 – proba scrisa si 21.06.2019, orele 10:00 – interviul, la sediul sau din localitatea Badulesti, concurs pentru ocuparea a doua functii publice vacante de executie, dupa cum  urmeaza:

 1. consilier – functie publica vacanta de executie, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului urbanism si mediu.
 2. referent – functie publica de executie, clasa a III-a, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite

CONDITIILE GENERALE pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs, prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. Are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. Are capacitatea deplina de exercitiu;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni, contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. Nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
 11. Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de consilier in cadrul compartimentului de urbanism si mediu sunt urmatoarele: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul urbanism, arhitectura, stiinte ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri sau instalatii pentru constructii. Vechimea necesara in specialitatea studiilor minimum 1 an;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – Primeste documentatiile tehnice si verifica situatia acestora in teren, in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare, a diverselor autorizatii cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Tine evidenta certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, de demolare, inregistrandu-le in registrele de evidenta a acestora, cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Calculeaza taxa de certificat de urbanism, autorizatie de construire si regularizeaza taxele privind eliberarea autorizatiilor de construire tinand evidenta separat in registru special, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • – Participa la receptia lucrarilor autorizate si intocmeste proces-verbal de receptie la terminarea tuturor  lucrarilor si receptie finala;
 • – Verifica situatia derularii lucrarilor de investitii si participa la receptia lucrarilor in cadrul comisiei de receptie;
 • – Verifica in teren si sesizeaza primarul despre abaterile constatate la Legea nr. 50/1990 -republicata (nerespectarea proiectelor, construirea fara autorizatie de construire), aplica amenzi persoanelor care incalca normele privind disciplina in constructii;
 • – Urmareste derularea lucrarilor ce fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere si verifica in teren stadiul acestora si intocmeste proces-verbal de constatare;
 • – Organizeaza si exercita activitati de control privind disciplina in constructii, luand masuri de intrare in legalitate acolo unde se constata abateri de la normative;
 • – Initiaza demersurile pentru intocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu si Planurilor Urbanistice Zonale necesare;
 • – Depisteaza si aplica amenzi persoanelor fizice si juridice care contravin prevederilor legislatiei in constructii;
 • – Este responsabil cu urmarirea in timp a constructiilor.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS :

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Constitutia Romaniei, republicata;
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

 

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de referent in cadrul compartimentului de contabilitate taxe si impozite sunt urmatoarele: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, respectiv, minimum 6 luni vechime in specialitatea studiilor.

 ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – tine contabilitate veniturilor conform legislatiei in vigoare;
 • – conduce evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor in care se inscriu operatiunile de debite, incasate, virari sau restituiri;
 • – verifica intocmirea corecta a declaratiilor de impunere a contribuabililor persoane fizice;
 • – verifica executie de casa emisa de trezorerie la finele fiecarei luni;
 • – elibereaza si raspunde de corecta intocmire a certificatelor de atestare fiscala, referatelor si petitiilor contribuabili persoane fizice;
 • – intocmeste borderou debite-scaderi pentru impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice, raspunzand de corecta impozitare a acestora;
 • – tine evidenta persoanelor care beneficiaza de scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, acordate conform legilor in vigoare (veterani, revolutionari, persoane persecutate politic, persoane incadrate intr-o grupa cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in grupa I de invaliditate);
 • – verifica si vizeaza fisele de inmatriculare a vehiculelor;
 • – evidentiaza in fila de registru de casa toate ridicarile de numerar de la banca, precum si efectuarea platilor si a depunerilor la banca, la termene stabilite;
 • – Intocmeste documentele de depunere a banilor la termenele stabilite.BIBLIOGRAFIE CONCURS :

   

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Constitutia Romaniei, republicata;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Probele de concurs se vor desfasura la sediul Primariei comunei Crangurile, dupa cum urmeaza:

  18.06.2019, orele 10.00 – proba scrisa;

  21.06.2019, orele 10.00 –  interviul.

   ACTELE NECESARE pentru inscrierea la concursul organizat in data de 18.06.2019, orele 10.00, sunt urmatoarele:

   

  1. Formularul de inscriere la concurs – formular tip;
  2. Curriculum vitae – modelul comun european;
  3. Copia actului de identitate;
  4. Copiile diplomelor de studii si altor acte care sa atesta efectuarea unor specializari;
  5. Copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitate;
  6. Cazierul judiciar;
  7. Adeverinta medicala;
  8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

  Toate copiile mentionate mai sus vor fi insotite pentru verificarea conformitatii de actele in original sau se prezinta in copii legalizate.

  Termenul limita de depunere  a dosarelor pentru inscriere la concurs este de 29.05.2019, orele 16.00.

  Relatii suplimentare se pot obtine de la dna Murineanu Mihaela – secretarul comisiei de concurs sau la telefon: 0245.714.015.

   

  PRIMAR,                                                                                           Secretar comisie,

  BARBU COSTIN-IONUT                                                               Murineanu Mihaela Mirela

 

Continue Reading
Publicitate
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Evenimente

REȚEA DE PORNOGRAFIE INFANTILĂ ÎN SATUL VOIA DIN COMUNA CRÂNGURILE! Mascații și polițiștii fac percheziții la această oră! MAI MULȚI COPII AU FOST PRELUAȚI DE URGENȚĂ!

Articol scris de

Zeci de polițiști și mascați de la DIICOT, Crima Organizata și angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Argeș și Dâmbovița au luat cu asalt, la primele ore ale dimineții, satul Voia din comuna Crângurile. Se suspectează că aici ar fi un focar imens de pornografie infantilă, de pe urma căruia niște nemernici de părinți ar scoate profit imens.

Se pare că mai multe familii ar fi vândut unor pedofili din Germania imagini cu copiii lor în poziții indecente. De altfel, 11 minori ar fi fost deja preluați, în regim de urgență.

Conform surselor pe care le avem din cadrul anchetei, unele familii ar fi mers chiar mai departe și și-ar fi obligat copiii să practice prostituția în străinătate.

Vom reveni cu amănunte.

Citește articolul

Evenimente

RAZIE IN DAMBOVITA CU 182 DE POLITISTI, BAŞCA MASCATI SI JANDARMI!Vezi bilantul amenzilor!

Articol scris de

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat seara trecuta o razie in tot judetul pentru depistarea și sancționarea faptelor antisociale. Au fost angrenate 182 de efective, dintre care 101 de la ordine publică, 27 de la rutieră și 29 de la investigații criminale.

De asemenea, la activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița și jandarmi. Au fost utilizate 68 de autospeciale, dintre care 50 de la ordine publică.

În urma activităților din teren, polițiștii au controlat 35 de societăți comerciale, au verificat 675 de autovehicule și legitimat peste 800 de persoane.

Pentru neregulile descoperite, polițiștii au aplicat 559 de sancțiuni contravenționale a căror valoare se ridică la 149.980 de lei. Din totalul acestora, 79 au fost la Legea nr.61/1991 privind ordinea și liniștea publică, 11 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și 2 la Legea nr. 333/2003 privind paza și protecția bunurilor.

Cele mai multe amenzi, 466, au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de circulație, dintre care 4 pentru consum de alcool și 32 pentru exces de viteză.

Totodată, au fost confiscate bunuri în cuantum de 5.100 de lei și reținute 28 de permise de conducere și 8 certificate de înmatriculare.

Din numărul total al permiselor de conducere reținute,  5 au fost pentru șofat sub influența băuturilor alcoolice și 2 pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h.

De asemenea, polițiștii au constatat și o infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice.

 

Citește articolul

Educație și cultură

MUZICA, DANS, ARMONIE SI CULOARE LA FESTIVALUL SANZIENELOR DE LA GAESTI

Articol scris de

Festivalul-Concurs Internaţional de Dans „Cununa Sânzienelor” – ediţia a V- a, organizat de catre Asociatia  Ansamblurilor    Folclorice ,,Cununa Sanzienelor”, în parteneriat cu Primaria orasului Gaeşti, Casa de  Cultură ,,Dumitru Stanciu” şi  Clubul  copiilor Gaesti a fost un adevarat succes.

Parada a fost impresionantă, concurentii purtand cu mandrie costumele populare din zonele din care veneau.  Aproape 800 de dansatori din Romania, Albania si Bulgaria  s-au manifestat  pe scena din Parcul Central, iar Gaestiul a devenit un adevarat furnicar.

Iată şi castigatorii din acest an:

Trofeul festivalului-Ansamblul „Dor Teiușan” localitatea Teius județul Alba

Loc I și Premiul Special al Juriului- Ansamblul de Cantece și Dansuri ”Dunărenii” comuna Chiscani Județul Brăila

Loc I și Diplomă de Excelență- Ansamblul Folcloric Datina-Dansuri Tradiționale Bulgărești comuna Băleni, Dmbovița.

Loc I- Obicei Popular- Ansamblul Cununa Bodului comuna Bodu, Județul Brașov

Loc I- Dans de Fete- Ansamblul Opincuța Comuna Vintileasca Județul Vrancea

Loc I- Dans Bărbătesc-Ansamblul Mânăstireni comuna Mânăstirea Cașin ,Județul Bacău.

Loc I- Ansamblul de Dansuri- Vestitorii Aninoasei comuna Aninoasa, Dâmbovița

Loc I-Grup Dans Pop.-Ansamblul Jijia Albești Comuna Albești, Județul Botoșani

Loc I- Moment Coregrafic de pe Vlașca-Ansamblul Romănașul – Giurgiu

Loc I- Dans Mixt – Ansamblul ”Flori de Busuioc”-comuna Trusești Județ Botoșani

Festivalul a fost deschis de Ansamblul ”Sânzienele”, ”Sânzienele Junior” și ”Flori de Sânziene” al Casei de Cultură ”Dumitru Stanciu” din Găești care au primit trofeul aniversar (10 ani de la înființare).

Invitați speciali au fost Ansamblul ”Codrulețul” al Clubului Copiilor Găești și Ansamblul ”Poarta Olteniei” Ghimpețeni, Județul Olt, cștigătorii trofelului festivalului la ediția a IV-a 2018.

Citește articolul

© Copyright 2011-2019. Toate drepturile rezervate!

Visitor Counter CAA Design - Web Design