Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMĂRIA CRÂNGURILE SCOATE LA CONCURS DOUA FUNCŢII PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE

Publicat în data de

- 331 vizualizări

Primaria comunei Crangurile, judetul Dambovita, organizeaza in data de 18.06.2019, orele 10:00 – proba scrisa si 21.06.2019, orele 10:00 – interviul, la sediul sau din localitatea Badulesti, concurs pentru ocuparea a doua functii publice vacante de executie, dupa cum  urmeaza:

 1. consilier – functie publica vacanta de executie, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului urbanism si mediu.
 2. referent – functie publica de executie, clasa a III-a, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite

CONDITIILE GENERALE pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs, prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. Are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. Are capacitatea deplina de exercitiu;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni, contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. Nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
 11. Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de consilier in cadrul compartimentului de urbanism si mediu sunt urmatoarele: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul urbanism, arhitectura, stiinte ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri sau instalatii pentru constructii. Vechimea necesara in specialitatea studiilor minimum 1 an;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – Primeste documentatiile tehnice si verifica situatia acestora in teren, in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare, a diverselor autorizatii cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Tine evidenta certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, de demolare, inregistrandu-le in registrele de evidenta a acestora, cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • – Calculeaza taxa de certificat de urbanism, autorizatie de construire si regularizeaza taxele privind eliberarea autorizatiilor de construire tinand evidenta separat in registru special, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • – Participa la receptia lucrarilor autorizate si intocmeste proces-verbal de receptie la terminarea tuturor  lucrarilor si receptie finala;
 • – Verifica situatia derularii lucrarilor de investitii si participa la receptia lucrarilor in cadrul comisiei de receptie;
 • – Verifica in teren si sesizeaza primarul despre abaterile constatate la Legea nr. 50/1990 -republicata (nerespectarea proiectelor, construirea fara autorizatie de construire), aplica amenzi persoanelor care incalca normele privind disciplina in constructii;
 • – Urmareste derularea lucrarilor ce fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere si verifica in teren stadiul acestora si intocmeste proces-verbal de constatare;
 • – Organizeaza si exercita activitati de control privind disciplina in constructii, luand masuri de intrare in legalitate acolo unde se constata abateri de la normative;
 • – Initiaza demersurile pentru intocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu si Planurilor Urbanistice Zonale necesare;
 • – Depisteaza si aplica amenzi persoanelor fizice si juridice care contravin prevederilor legislatiei in constructii;
 • – Este responsabil cu urmarirea in timp a constructiilor.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS :

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Constitutia Romaniei, republicata;
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

 

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la concurs pentru ocuparea functiei de referent in cadrul compartimentului de contabilitate taxe si impozite sunt urmatoarele: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, respectiv, minimum 6 luni vechime in specialitatea studiilor.

 ATRIBUTIILE POSTULUI:

 • – tine contabilitate veniturilor conform legislatiei in vigoare;
 • – conduce evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor in care se inscriu operatiunile de debite, incasate, virari sau restituiri;
 • – verifica intocmirea corecta a declaratiilor de impunere a contribuabililor persoane fizice;
 • – verifica executie de casa emisa de trezorerie la finele fiecarei luni;
 • – elibereaza si raspunde de corecta intocmire a certificatelor de atestare fiscala, referatelor si petitiilor contribuabili persoane fizice;
 • – intocmeste borderou debite-scaderi pentru impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice, raspunzand de corecta impozitare a acestora;
 • – tine evidenta persoanelor care beneficiaza de scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, acordate conform legilor in vigoare (veterani, revolutionari, persoane persecutate politic, persoane incadrate intr-o grupa cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in grupa I de invaliditate);
 • – verifica si vizeaza fisele de inmatriculare a vehiculelor;
 • – evidentiaza in fila de registru de casa toate ridicarile de numerar de la banca, precum si efectuarea platilor si a depunerilor la banca, la termene stabilite;
 • – Intocmeste documentele de depunere a banilor la termenele stabilite.BIBLIOGRAFIE CONCURS :

   

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Constitutia Romaniei, republicata;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Probele de concurs se vor desfasura la sediul Primariei comunei Crangurile, dupa cum urmeaza:

  18.06.2019, orele 10.00 – proba scrisa;

  21.06.2019, orele 10.00 –  interviul.

   ACTELE NECESARE pentru inscrierea la concursul organizat in data de 18.06.2019, orele 10.00, sunt urmatoarele:

   

  1. Formularul de inscriere la concurs – formular tip;
  2. Curriculum vitae – modelul comun european;
  3. Copia actului de identitate;
  4. Copiile diplomelor de studii si altor acte care sa atesta efectuarea unor specializari;
  5. Copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitate;
  6. Cazierul judiciar;
  7. Adeverinta medicala;
  8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

  Toate copiile mentionate mai sus vor fi insotite pentru verificarea conformitatii de actele in original sau se prezinta in copii legalizate.

  Termenul limita de depunere  a dosarelor pentru inscriere la concurs este de 29.05.2019, orele 16.00.

  Relatii suplimentare se pot obtine de la dna Murineanu Mihaela – secretarul comisiei de concurs sau la telefon: 0245.714.015.

   

  PRIMAR,                                                                                           Secretar comisie,

  BARBU COSTIN-IONUT                                                               Murineanu Mihaela Mirela

 

Citește articolul
Spune-ți părerea

You must be logged in to post a comment Login

Adaugă un comentariu

Noutăți

IMBATABILII DIN PICIOR DE MUNTE: “1 Iunie nu este doar despre sărbătorirea copilăriei”

Articol scris de

“1 Iunie nu este doar despre sărbătorirea copilăriei. Membri din cluburile IMPACT, dar și cu alți tineri implicați din țară, Fundația “Noi orizonturi” sărbătoresc Ziua Națională IMPACT.

Am avut  parte de live-uri cu tineri #campioni, sesiuni de generare de soluții pentru educație și sănătate, întâlniri pe ZOOM cu IMPACȚI din țară, gesturi și fapte bune, care aduc bucurie altor copii.

Elevii din clubul IMPACT “Imbatabilii” Picior de Munte au sărbătorit făcându-și vocea auzită la nivel național, făcându-și timp să ofere un strop de bucurie copiilor din sat. Au ales să își petreacă ziua de azi implicându-se în comunitate prin acțiuni civice și să arate că sunt preocupați de bunăstarea planetei.

Avem copii #deIMPACT. Mă gândesc că viitorul ar putea fi frumos ca ei.

La mulți ani tuturor celor care au vârstă ori suflet de copil !”, se arată în comunicatul de presă  al prof. Liliana Chivulescu, coordonatorul Imbatabililor din Picior de Munte.

 

Citește articolul

Anunțuri

APROZARUL LaDoiPasi S-A DESCHIS ASTĂZI ŞI LIVREAZĂ ŞI LA DOMICILIU!

Articol scris de

Aprozarul LaDoiPaşi s-a deschis. Puteţi găsi o gamă variată de legume şi fructe la preţuri foarte avantajoase.

In cadrul -livrari la domiciliu-  comanda minima este de 50 de lei, suma ce poate fi adunata  cu produse, atat din cadrul magazinului alimentar, cât si a aprozarului.

Adresă:Strada 13 Decembrie 1918, numărul 6, (punct de reper: vizavi de sediul PNL, lângă Club Cocktail fostul cinematograf)

Număr contact livrări: 0766660336

Va asteptam cu drag,

Magazinul&Aprozarul dumneavostra “LaDoiPasi”

 

Citește articolul