Contactează-ne pe

Anunțuri

PRIMĂRIA GĂEŞTI: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local, rectificare buget

- 115 vizualizări

Potrivit prevederile art. 39  alin.( 2 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta extraordinara   in data  de  22.04.2019, ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect  de    hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 , trimestrul  II  prin majorarea veniturilor  si  gheltuielilor  – initiator  , primar  Jr. Gheorghe  Grigore.

                                                       PROIECT de  HOTARARE

privind rectificarea bugetului   local pe anul  2019 , trimestrul  II prin majorarea  veniturilor  si  cheltuielilor

 

         Consiliul Local al Orasului Gaesti  , in sedinta  extraordinara

         Avand in vedere  :

– expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

– raportul nr. 6863/18.04.2019 intocmit de  doamna Pauna Mihaela   Sef Serviciu    Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

– Decizia nr. 9 / 17 . 04.2019 ;

În conformitate cu :

– Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  alin (4) ;

– În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2  , lit. a din acelasi act normativ ;

HOTARASTE    :

ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului local  pe anul 2019, trimestrul II, astfel :

A . BUGETUL   LOCAL     -VENITURI BUGET LOCAL –                              MII LEI

Denumire indicator Clasificatie bugetara Buget aprobat 2019 Influente

Trim II

Buget rectificat
Total venituri buget local   27401.5 +357 27758.5
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 11.02.02 2101.50 +69 2170.5
Finantarea programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 0 +288 288

 

B . BUGETUL  LOCAL        -CHELTUIELI  BUGET LOCAL-

SECTIUNEA FUNCTIONARE                            MII LEI

Denumire indicator Clasificatie bugetara Buget aprobat 2019 Influente

Trim II

Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI –BUNURI SI SERVICII 20 10091 +69 10160
CAP 65. 02 INVATAMANT 65.02.20. 2642 +69 2711
Furnituri birou 65.02.00.20.01.01 28 1 29
Materiale curatenie 65.02.00.20.01.02 46 1 47
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 65.02.00.20.01.08 73 4 77
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65.02.00.20.01.30 509 23 532
Reparatii curente 65.02.00.20.02 103 10 113
Alte obiecte de inventar 65.02.00.20.05.30 82 19 101
Deplasari interne, detasari, transferari 65.02.00.20.06.01 10 1 11
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65.02.00.20.30.30 113 10 123

 

 

C . BUGETUL LOCAL             -CHELTUIELI  BUGET LOCAL-

SECTIUNEA DEZVOLTARE-                      MII LEI

Denumire indicator Clasificatie bugetara Buget aprobat 2019 Influente

Trim II

Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI- INVESTITII 70 4318 +288 4606
CAP 68. 02 ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.71 165 288 453
CONSTRUCTII- IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII ANTEPRESCOLARE PRIN CONSTRUIREA UNEI CRESE IN ORASUL GARSTI 68.02.00.71.01.01 160 288 448

 

 

 

ART.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

INITIATOR   ,

Primar   ,

  1. Gheorghe Grigore

AVIZAT DE  LEGALITATE   ,

Secretar  ,

Jr. Diaconu   Mitica

 

 

 

Publicitate
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Anunțuri

MAVEXIM ANGAJEAZA, DAR SI CALIFICA LA LOCUL DE MUNCA MECANICI SI ELECTRICIENI AUTO. Detalii, aici!

Articol scris de

MAVEXIM isi mareste echipa.

ANGAJEAZA PE PEROADA NEDETERMINATA:

  • Mecanici auto
  • Electricieni auto

IMPORTANT! Angajeaza, de asemenea, tineri necalificati dornici sa invete meseria de mecanic sau electrician auto si vor primi diplome de calificare.

Pentru mai multe detalii, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0753.098.011.  CV-urile pot fi aduse în incinta firmei din Gaesti (vizavi de Arctic) sau pot fi trimise pe adresa de e-mail resurseumane.mavexim@gmail.com

 

 

 

 

Citește articolul

Anunțuri

Restaurantul “La Popicu” din Ionesti angajeaza lucrator in bucatarie

Articol scris de

Restaurantul “La Popicu” din Ionesti angajeaza lucrator in bucatarie. Programul este lejer, iar salariul motivant.

Pentru relatii suplimentare despre locul de munca, sunati la numarul de telefon

0766 485 242

Citește articolul

Anunțuri

GBA PLASTIK FACE ANGAJĂRI. Obligatoriu permis de conducere categoria D!!

Articol scris de

Societatea GBA Plastik din comuna Cateasca angajeaza muncitor pentru firma prefabricate din beton.

Obligatoriu permis de conducere categoria D.

Relaţii la numărul de telefon 0788 151 305

Citește articolul

© Copyright 2011-2019. Toate drepturile rezervate!

Visitor Counter CAA Design - Web Design