ANUNŢ PRIMĂRIA CRÂNGURILE: S-a modificat legea Fondului Funciar! PUTEŢI DEVENI PROPRIETARI PE TERENUL DE SUB CASE DIN ZONELE COOPERATIVIZATE

Aducem la cunoştinţa cetăţenilor  comunei Crângurile ca a fost publicata Legea nr.231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Până la data de 06.12.2018, persoanele fizice si juridice pot depune cereri pentru reconstituirea si/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit din zonele cooperativizate, respectand urmatoarele prevederi legale:

– art.23 alin.(2)  Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”

– art.24 alin.<LLNK 11991    18 13 2H2  24 32>(3)Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
  3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

     Mentionam ca nu fac obiectul Legii nr.231/2018 dosarele de fond funciar aflate in curs de solutionare prin proceduri administrative ori judiciare.

    Cererile pentru Comisia Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar Crângurile se depun la registratura Primariei comunei Crângurile de luni pana joi orele 8-16, vineri orele 8-14.

    Cererea va cuprinde urmatoarele informatii:

– Date de identificare ale solicitantului;

– Suprafata de teren solicitata;

-Vecinatatile terenului si actele doveditoare, conform Legii nr.231/2018, insotite de planul de amplasament si delimitare in format analogic si CD, in format dxf.

   Pentru relatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului  Agricol din cadrul primăriei.

Primar ,

Costin  Ionuţ Barbu

 

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

Caz uluitor în Găeşti! COPIL DE 12 ANI, VÂNDUT CA SCLAV DE PROPRIUL TATĂ! Autoritățile au intrat în alertă maximă!

  Se întâmplă în Găeşti, în anul de grație 2019! Un băiețel de 12 ani, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *