PRIMĂRIA GĂEŞTI: Proiectele de hotărâre ale lunii septembrie

   Potrivit prevederile art. 39  alin.( 1 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  sunteti convocati in  sedinta ordinara   in data  de  28.09.2018 , ora 17  la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

 1) – Proiect de   hotarare privind rectificarea de  buget  prin majorare de  venituri in     

              trimestrul IV  – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

2)- Proiect  de  hotarare  privind aprobarea    investititiei ,, extindere  conducta cu alimentare  cu  gaze  pe Fundatura Alexandrescu   – Gaesti – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

3)-  P r o i e c t  de  h o t a r a r e privind aprobarea contractului privind  constituirea dreptului de acces pe  proprietatea privata a orasului Gaesti in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau  mutarii retelelr de  comunicatii electronice  saua elementelor de  infrastructura   necesare acestora incheiat cu  RCS&RDS S.A. – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

4)- Proiect de  hotarare aprobarea  vanzarii, in principiu  , a  unui apartament  din fondul locativ de stat catre actualul chirias . – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

 5 ) -Proiect de  hotarare privind  aprobarea eliberarii licentei de traseu

privind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI  TRANSPORT SRL. – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

6 ) –   Proiect de  hotărâre privind  modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 112/14.12.2017 privind  stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru

anul fiscal 2018 în Orasul Gaesti– initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

7)  –  Proiect de  hotarare  privind  modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti 

Nr.23/30.03.2016 privind Regulamentul de  organizare si functionate  a serviciului  social de  zi  Cresa Gaesti – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

8) –     Proiect de  hotarare privind aprobarea prelungirii unor  contracte de concesiune teren aferente unor garaje  situate in zona  blocului 22 Gaesti – initiator  , d-nul primar  Gheorghe Grigore  ;

           9) –  Proiect de hotarare privind  prelungirea unui  contract de   inchiriere– initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

10) – Proiect de  hotarare  privind a probarea unui drept de  superficie  , cu titlu gratuit  , asupra suprafetei de teren de  332 m.p.( suprafata   reprezentata de   cladirea C1 , precum si a suprafete de 650 m.p. ( suprafata   reppprezentata  de zona din fata  cladirii  vecina cu DN ) situate in Gaesti , str. N. Titulescu , nr. 163-165 in favoarea APIA – Centrul Judetean Dambovita  – initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

 11)- Proiect  de  hotarare privind repartizarea a doua locuinte  ANL – initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

    12)- Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Dr. C . Anghelescu”,   cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018-2019– initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

13)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaestiin Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu  ,,   cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018-2019– initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

14) – Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaestiin Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,,    cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii,  in anul scolar  2018-2019– initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

15 )- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantii    Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Radu cel Mare   ,,   cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018-2019 – initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore – initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

16) -– Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantilor    Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Serban Cioculescu  ,,   cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018-2019- initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

17 ) – Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,,  si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018-2019- initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

18) Proiect  de hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor  cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2018- initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

19) – Proiect  de  hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (OCTOMBRIE   – DECEMBRIE     2018) – initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

20)   Proiect de  hotarare privind  aprobarea eliberarii licentei de traseuprivind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI  TRANSPORT SRL- initiator  , d-nul     primar  Gheorghe Grigore  ;

 21 ) -Proiect de  hotarare aprobarea  vanzarii, in principiu  , a  unui apartament  din fondul locativ de stat catre actualul chirias

PRIMAR  ,

Jr. Gheorghe  Grigore

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

PROMOŢIE LA ADI STUDIO: Probă de lucru gratis, cu cel mai performant echipament! „DOAR UN PROFESIONIST VĂ OFERĂ CEEA CE VĂ DORIŢI”

Cele mai bune servicii oferite de experți, diferite de cele ale amatorilor, reies atât din …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *