PRIMĂRIA GĂEŞTI: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

                                                                          DISPOZITIE

Privind convocarea in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Gaesti in data de 21.12.2017

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita;

Avand in vedere :

–           prevederile art .39 alin.(2) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

 ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  extraordinara     Consiliul  Local   Gaesti sedinta care se va desfasura in data de  21.12.2017, ora 8  la sediul Consiliului Local Gaesti .

       ART.2 –  Pe ordinea de  zi a sedintei se afla urmatoarele :

              -Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017- initiator , domnul primar Gheorghe Grigore ;

     ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .

 

PRIMAR ,

Jr. Gheorghe Grigore

                                                                                     Avizat de legalitate ,

                                                                                                 Secretar ,

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica

NR . 818

DATA : 18.12.2017

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

Consiliul Local al Orasului Gaesti ;

     Avand in vedere  :

– expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

 În conformitate cu :

– Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  alin .4 ;

– În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 din acelasi act normativ ;

                                                                     SE PROPUNE :

 ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  IV al anului 2017, prin  majorarea veniturilor si virarea de credite, astfel :

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                            

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

 

ART.2 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti  si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

EXPUNERE  DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

 Avand in vedere :

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

Propun Consiliului Local Gaesti  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017 , astfel:

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 

cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 

  1. B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                             

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 

 

  1. C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

Primar  ,

Jr. Gheorghe Grigore

 

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

MAI SUNT DOAR CÂTEVA ZILE! Noua atracţie din Ioneşti, la un pas de inaugurare! AFLĂ AICI DESPRE CE ESTE VORBA!

Se fac ultimele pregătiri pentru marea inaugurare de la Ioneşti. Clădirea arată modern, iar aprovizionarea …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *