Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMĂRIA GĂEŞTI: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

                                                                          DISPOZITIE

Privind convocarea in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Gaesti in data de 21.12.2017

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita;

Avand in vedere :

–           prevederile art .39 alin.(2) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

 ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  extraordinara     Consiliul  Local   Gaesti sedinta care se va desfasura in data de  21.12.2017, ora 8  la sediul Consiliului Local Gaesti .

       ART.2 –  Pe ordinea de  zi a sedintei se afla urmatoarele :

              -Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017- initiator , domnul primar Gheorghe Grigore ;

     ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .

 

PRIMAR ,

Jr. Gheorghe Grigore

                                                                                     Avizat de legalitate ,

                                                                                                 Secretar ,

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica

NR . 818

DATA : 18.12.2017

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

Consiliul Local al Orasului Gaesti ;

     Avand in vedere  :

– expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

 În conformitate cu :

– Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  alin .4 ;

– În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 din acelasi act normativ ;

                                                                     SE PROPUNE :

 ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  IV al anului 2017, prin  majorarea veniturilor si virarea de credite, astfel :

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                            

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

 

ART.2 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti  si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

EXPUNERE  DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

 Avand in vedere :

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

Propun Consiliului Local Gaesti  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017 , astfel:

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 

cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 

  1. B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                             

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 

 

  1. C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

Primar  ,

Jr. Gheorghe Grigore

 

Continue Reading
Publicitate
Spune-ți părerea

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Evenimente

RAZIE IN DAMBOVITA CU 182 DE POLITISTI, BAŞCA MASCATI SI JANDARMI!Vezi bilantul amenzilor!

Articol scris de

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat seara trecuta o razie in tot judetul pentru depistarea și sancționarea faptelor antisociale. Au fost angrenate 182 de efective, dintre care 101 de la ordine publică, 27 de la rutieră și 29 de la investigații criminale.

De asemenea, la activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița și jandarmi. Au fost utilizate 68 de autospeciale, dintre care 50 de la ordine publică.

În urma activităților din teren, polițiștii au controlat 35 de societăți comerciale, au verificat 675 de autovehicule și legitimat peste 800 de persoane.

Pentru neregulile descoperite, polițiștii au aplicat 559 de sancțiuni contravenționale a căror valoare se ridică la 149.980 de lei. Din totalul acestora, 79 au fost la Legea nr.61/1991 privind ordinea și liniștea publică, 11 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și 2 la Legea nr. 333/2003 privind paza și protecția bunurilor.

Cele mai multe amenzi, 466, au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de circulație, dintre care 4 pentru consum de alcool și 32 pentru exces de viteză.

Totodată, au fost confiscate bunuri în cuantum de 5.100 de lei și reținute 28 de permise de conducere și 8 certificate de înmatriculare.

Din numărul total al permiselor de conducere reținute,  5 au fost pentru șofat sub influența băuturilor alcoolice și 2 pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h.

De asemenea, polițiștii au constatat și o infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice.

 

Citește articolul

Educație și cultură

MUZICA, DANS, ARMONIE SI CULOARE LA FESTIVALUL SANZIENELOR DE LA GAESTI

Articol scris de

Festivalul-Concurs Internaţional de Dans „Cununa Sânzienelor” – ediţia a V- a, organizat de catre Asociatia  Ansamblurilor    Folclorice ,,Cununa Sanzienelor”, în parteneriat cu Primaria orasului Gaeşti, Casa de  Cultură ,,Dumitru Stanciu” şi  Clubul  copiilor Gaesti a fost un adevarat succes.

Parada a fost impresionantă, concurentii purtand cu mandrie costumele populare din zonele din care veneau.  Aproape 800 de dansatori din Romania, Albania si Bulgaria  s-au manifestat  pe scena din Parcul Central, iar Gaestiul a devenit un adevarat furnicar.

Iată şi castigatorii din acest an:

Trofeul festivalului-Ansamblul „Dor Teiușan” localitatea Teius județul Alba

Loc I și Premiul Special al Juriului- Ansamblul de Cantece și Dansuri ”Dunărenii” comuna Chiscani Județul Brăila

Loc I și Diplomă de Excelență- Ansamblul Folcloric Datina-Dansuri Tradiționale Bulgărești comuna Băleni, Dmbovița.

Loc I- Obicei Popular- Ansamblul Cununa Bodului comuna Bodu, Județul Brașov

Loc I- Dans de Fete- Ansamblul Opincuța Comuna Vintileasca Județul Vrancea

Loc I- Dans Bărbătesc-Ansamblul Mânăstireni comuna Mânăstirea Cașin ,Județul Bacău.

Loc I- Ansamblul de Dansuri- Vestitorii Aninoasei comuna Aninoasa, Dâmbovița

Loc I-Grup Dans Pop.-Ansamblul Jijia Albești Comuna Albești, Județul Botoșani

Loc I- Moment Coregrafic de pe Vlașca-Ansamblul Romănașul – Giurgiu

Loc I- Dans Mixt – Ansamblul ”Flori de Busuioc”-comuna Trusești Județ Botoșani

Festivalul a fost deschis de Ansamblul ”Sânzienele”, ”Sânzienele Junior” și ”Flori de Sânziene” al Casei de Cultură ”Dumitru Stanciu” din Găești care au primit trofeul aniversar (10 ani de la înființare).

Invitați speciali au fost Ansamblul ”Codrulețul” al Clubului Copiilor Găești și Ansamblul ”Poarta Olteniei” Ghimpețeni, Județul Olt, cștigătorii trofelului festivalului la ediția a IV-a 2018.

Citește articolul

Educație și cultură

IA, CA O POVESTE IN CARE SE ÎMPLETESTE TRECUTUL SI VIITORUL!

Articol scris de

“IA de ieri și IA de azi”- sub aceasta denumire, astăzi 24.06.2019, a avut loc la Biblioteca Gura Foii, o activitate- omagiu, adusă acestei valori autentice a poporului roman și a simbolurilor magice cusute pe ea, parte din viața noastră de ieri și de azi.

Simbolurile brodate pe ii, vorbesc despre viața și familia femeilor care le-au cusut, despre zona geografică in care au fost realizate dar și despre preocupările mestesugaresti ale satului; semnele nu sunt simple desene cusute pe pânza, ci adevărate simboluri magice, menite sa poarte noroc celei ce urma sa îmbrace ia, sa apere de ghinion și de rau.

Aceste simboluri provenite din inima satului românesc de odinioară, vorbesc despre divinitate, despre caldura soarelui dătătoare de viața, dar și despre belsug și ciclul vietii( simbolul solar).

despre trăinicie, reînviere și viata( simbolurile florale și vegetale) despre calea dreapta a vieții (liniile drepte, coloana infinitului).

Copiii prezenți la activitate au aflat de la preoții parohi despre Semnificația religioasă a zilele, au împletit cununi de sânziene, au învățat  sa recunoască plantele medicinale pe care le pot culege de pe meleagurile natale.

Toată activitatea a fost înmiresmată  cu mirosul florilor de camp proaspăt culese și presărată cu mici simboluri cusute pe semne de carte, ca o poveste in care se împleteste trecutul si viitorul!

Mariana Nita,

Biblioteca Gura Foii

Citește articolul

© Copyright 2011-2019. Toate drepturile rezervate!

Visitor Counter CAA Design - Web Design