PRIMĂRIA GĂEŞTI: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

                                                                          DISPOZITIE

Privind convocarea in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Gaesti in data de 21.12.2017

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita;

Avand in vedere :

–           prevederile art .39 alin.(2) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

 ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  extraordinara     Consiliul  Local   Gaesti sedinta care se va desfasura in data de  21.12.2017, ora 8  la sediul Consiliului Local Gaesti .

       ART.2 –  Pe ordinea de  zi a sedintei se afla urmatoarele :

              -Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017- initiator , domnul primar Gheorghe Grigore ;

     ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .

 

PRIMAR ,

Jr. Gheorghe Grigore

                                                                                     Avizat de legalitate ,

                                                                                                 Secretar ,

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica

NR . 818

DATA : 18.12.2017

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

Consiliul Local al Orasului Gaesti ;

     Avand in vedere  :

– expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

 În conformitate cu :

– Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  alin .4 ;

– În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 din acelasi act normativ ;

                                                                     SE PROPUNE :

 ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  IV al anului 2017, prin  majorarea veniturilor si virarea de credite, astfel :

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                            

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

 

ART.2 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti  si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

EXPUNERE  DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017

 Avand in vedere :

– raportul nr. 19556/19.12.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

-adresa A.J.F.P. Dambovita  nr. 1912/2017 si Decizia  Sefului  A.J.F.P .Dambovita  privind  modificarea  trimestrializarii sumelor  defalcate  din taxa pe  valoare  adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor de  personal  din invatamantul  preuniversitar  ;

– adresa  Spitalului Orasenesc  Gaesti  nr. 9184/19.12.2017;

– adresa  Liceului Tehnologic Iordache  Golescu  nr. 3867/19.12.2017 , cat si a  Scolii Serban Cioculescu nr. 2871/19.12.2017;

Propun Consiliului Local Gaesti  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul IV al anului 2017 , astfel:

a  ) Buget local –la partea de venituri  TRIM IV:

 

cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA

                   pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

 

                                                              TRIM IV   ……                             + 198 mii lei

 

  1. B) Buget local la cheltuielilor 65.02.10 TRIM IV

 

                                                                                                            + mii lei                                                             

CAP 65.02.10 Trim IV
TITLUL 10 +198
LA ART. 10.01.01 +60
LA ART. 10.01.06 -1
LA ART. 10.01.11 -14
LA ART. 10.01.30 +109
LA ART. 10.03.01 +43
LA ART. 10.03.02 0
LA ART. 10.03.03 +4
LA ART. 10.03.04 -1
LA ART. 10.03.06 -2

 

 

 

  1. C) BGETUL AUTOFINANTATE- 66.2F SPITAL ORAS GAESTI. la partea de venituri  TRIM IV:

                                                                                                                                    – MII LEI

Simbol cod Denumire indicator BUGET INITIAL  BUGET REALIZAT majorare
43.2F.33 Subventii din bugetul Fondului National Unic de as sociale de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 4244 4597 +353
  TOTAL 4244 4597 +353

 

                                                    

  1. D) Buget AUTOFINANTATE- La cheltuieli  cap 66.2F.06.01   SECTIUNEA FUNCTIONARE                                           

 

                                                                                                                                 mii lei

CAP 66.2F.06.01 Trim IV
TOTAL 353
TITLUL 10 +40
LA ART. 10.02.01 +40
TITLUL 20 +324
LA ART. 20.01.01 +6
LA ART. 20.01.02 +5
LA ART. 20.01.03 +15
LA ART. 20.01.04 +10
LA ART. 20.01.08 +7
LA ART. 20.01.09 +20
LA ART. 20.01.30 +50
LA ART. 20.02 +30
LA ART. 20.04.01 +40
LA ART. 20.04.02 +50
LA ART. 20.04.03 +50
LA ART. 20.05.01 +1
LA ART. 20.05.03 +20
LA ART. 20.05.30 +10
LA ART. 20.30.30 +10
TOTAL 59 -11
LA ART. 59.01.00 -11

 

Primar  ,

Jr. Gheorghe Grigore

 

Cronica de Gaesti

GĂEŞTI: Accidentată pe trecerea de pietoni!

O femeie în vârstă de 45 de ani, din Găeşti, a ajuns la spital în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *