Primăria Găeşti. PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII OCTOMBRIE

Potrivit prevederile art. 39  alin.( 1 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  consilierii locali sunt convocati in  sedinta ordinara   in data  de  26.10.2017 , ora 18   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)         Proiect de  hotărâre privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul III al anului 2017 – initiator  d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

2) Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea salariilor de  baza pentru  functionarii publici  si personalul  contractual  din cadrul familiei  ocupationale ,, Administratie ,, din aparatul de specialitate al Primarului orasului Gaesti – initiator  d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

3)         -Proiect de  hotarare  privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.21 din 30.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  – initiator  d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

4)         – Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.19 din 30.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Imbunatatirea infrastructurii educationale   Gradinita cu program prelungit ,, ,,INOCENTA,,  –  orasul Gaesti  – initiator  d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

5)         – Proiect de  hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici ai proiectului  ,, Construire podete acces proprietati – dirijare ape pluviale str. 1 Decembrie  ( DN 72) Orasul Gaesti  ,, – initiator  d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

6)         – Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.33 din 06.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului Reabilitarea , modernizarea infrastructurii educationale  Scoala gimnaziala ,, Radu cel Mare    ,, – initiator      d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

7)-  Proiect de  hotarare privind aprobarea documentatiei  P.U.Z.  in vederea construirii ,,LOCUINTA P+1ET, ANEXE  GOSPODARESTI SI IMPREJMUIRE  TEREN ,, in Gaesti  , str. Stefan Mihailescu  , nr.15 A –  beneficiar  Tonea Aurica- ,, – initiator      d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

8) – Proiect de hotarire privind aprobarea modificarii Consiliului Local Gaesti  nr.6 din 30.01.2017 privind aprobarea   cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017 – initiator      d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

9)-  Proiect de  hotarare privind aprobarea inchirierii unei suprafete de  2,5 m.p.  , in fata  spatiului situat la intersectia  strazilor  13 Decembrie  cu  Ralea Nicolescu  , in vederea  amplasarii  unei arcade luminoase – initiator      d-  nul primar  Gheorghe Grigore  ;

 

PRIMAR  ,

Jr. Gheorghe Grigore 

Cronica de Gaesti

PSD-ALDE mai pun un bir nenorocit pe capul nostru! TREBUIE SĂ PLĂTIM APA DE PLOAIE! Facem împrumut în bancă să achităm facturi la Compania de Apă?

Este lege! Consumatorii au obligaţia să plătească inclusiv apa de ploaie care se scurge în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *