ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL GĂEŞTI. Vezi ce este pe ordinea de zi!

Potrivit prevederile art. 39  alin.( 2 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta extraordinara   in data  de  28.07.2017 , ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect   de   hotarare privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat  al U.A.T. Gaesti a unor bunuri – mijloace  fixe , in vederea casarii si , dupa caz , valorificarii – initiator , d- nul primar  Gheorghe Grigore ;

SE  PROPUNE  :

 ART.1 –  Se aproba trecerea din domeniul public , in domeniul privat al Orasului Gaesti a unor bunuri – mijloace  fixe :

  • bazin aerare, avand numar de inventar  1201 si numar cadastral 8139 ;
  • decantor secundar SP2 , avand numar de inventar 1202 si numar cadastral 8140 ;
  • decantor Inhoff , avand numar de  inventar  1210 si  numar  cadastral 8144;
  • statii suflante SP2 , avand numar de inventar  1465 si  numar cadastral 8161 ;
  • statii pompe si birouri statie de epurare , avand  numar de inventar  1191 si  numar  cadastral 8129 ;

ART.2 – Trecerea din domeniul public , in domeniul privat  se face  in vederea  casarii si dupa caz a valorificarii acestora .

ART.3 –  Sumele  obtinute  din valorificarea bunurilor  se fac venit la bugetul de  venituri si cheltuieli  al Orasului Gaesti .

ART.4 – Primarul Orasului Gaesti  , prin compartimentele Urbanism si Amenajarea Teritoriului si  Buget- Contabilitate, Impozite si Taxe  , Informatica  vor duce la indeplinire  prevederile prezentei hotrarari .

ART. 5 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.4 .

2) – Proiect   de   hotarare privind aprobarea salariilor de  baza ale personalului  din aparatul propriu– initiator , d- nul primar  Gheorghe Grigore;

SE  PROPUNE  :

 ART.1– Se aprobă salariile  de bază lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Gaesti , judeţul Dambovita ,  conform anexelor  , parte integrantă a prezentei hotărâri.

 ART.2- Se aprobă coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii care sunt în

cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Gaesti , conform acelorasi anexe,

parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3 – Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi in anexe

cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

ART 4 – Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai Orasului Gaesti  pentru

participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.

ART. 5 – Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte

prevederi contrare.

ART. 6 – Prezentul proiect de hotărâre se transmite Instituţiei Prefectului – Judetului Dambovita  si Compartimentului Resurse Umane

 

 

Cronica de Gaesti

POMPIERII AU GĂSIT TRUPUL BĂRBATULUI ÎNECAT IERI

A fost găsit corpul neînsufleţit al lui Marin Neacşu din Cobia, bărbatul de 64 de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *